FN

Från miljökonferensen Only One Earth i Stockholm 1972, till Stockholm + 50 juni 2022. FN uttrycker den samlade officiella kraften i arbetet mot de globala problemen, hur används den?

Här ska en bakgrund ges, med grunddokument m m
samt föras en diskussion om och inför FN-mötet Stockholm+50 i juni.