Folkrörelser

Nätverket Stockholm+50 bygger på folkrörelseengagemang inom både Sverige och internationellt. För närvarande ingår närmare 50 organisationer och rörelser i nätverket (se här för aktuell översikt om samarbetsorganisationer, grupper och föreningar).

Vi engagerar oss därför att vi vet att det är genom folkrörelser (som till största del bygger på ideellt engagemang) och folklig mobilisering som alla viktigare samhällsförändringar och genombrott för att stärka både social rättvisa och miljöhänsyn skett genom historien. Spännvidden i våra sätt att arbeta och påverka är enorm, liksom risker, möjligheter och  förutsättningarna att påverka. Vi har mycket att lära från varandra när vi stärker samarbeten över frågor, kontinenter och arbetssätt.

Se siten Folkrörelser och protester för en enorm mängd information om folkrörelser — från folkrörelseteori till historiska exempel och inte minst dokumentation om hur folkrörelser utmanade och påverkade inte bara FN-konferensen 1972 utan hela synsättet och debatten kring miljö och utveckling.