Om de globala överlevnadsfrågorna

Stockholm +50 täcker en enorm bredd av frågor. Här har vi samlat en del portaler och webbplatser med värdefull information för den som vill hitta vidare och sätta sig in djupare i frågorna och politiken kring mänsklighetens överlevnadsfrågor.

COP26 Coalition talks and demands

Portal från COP26 koalitionen med över 60 inspelade sessioner, paneler, diskussioner och intervjuer. På COP26-siten finns också deras krav för klimaträttvisa och  systemförändringar, liksom reflektioner på det stora insats koalitionen gjort för att skapa plattformar för folkrörelser över hela världen.

Systems-change.net

Den här portalen presenterar ståndpunkter, fakta och krav kring systemförändringar och klimaträttvisa med utgångspunkt från existerande deklarationer, positioner och policydokument från fler internationella folkrörelsenätverk.

Den fokuserar på klimaträttvisefrågor, men tackar många grundläggande frågor och problem som också relaterar till andra sammanflätade kriser.

Kriser och möjligheter

Detta omfattande utbildningsmaterial ger insikter och fakta om många av de frågor som Nätverket Stockholm +50 och Stockholm +50-konferensen tacklar. Materialet är har gjorts tillgängligt av Carl och Noemia Öhlén som står för innehållet.

Adelante

Denna site pekar vidare mot 8 olika internationella nätverk som alla tacklar de globala överlevnadsfrågorna från ett systemkritiskt och alternativt utvecklingstänkande, inklusive Global Green New Deal, Global Tapestry of Alternatives och Global Working Group Beyond Development.

Real solutions – not 'net-zero'

Statement skickat till regeringar och internationella institutioner från över 700 organisationer och folkrörelser med krav på djupa systemförändringar och verkliga lösningar – inte tomma ’netto-noll-mål’. Även brev till IPCC  i samband med den senaste delrapporten (Working Group III).

Researchers Desk Lectures

Mängder av Researchers Desk videoinspelningar från föredrag, dialoger och diskussioner mellan forskare, aktivister och andra engagerade över en bred spännvidd av frågor.

Global Campaign to Demand Climate Justice

Global Campaign to Demand Climate Justice (DCJ) samlar flera hundrea orgnaisationer och folkrörelser från alla kontinenter i gemensam kamp för klimaträttvisa och djup, transformative samhällsförändring.

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Initiativet för ett fossilt nedrustningsavtal ( Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty initiative) samlar 1500 organisationer och folkrörelser rund världen som tillsammans med forskare, religiösa ledare, parlamentariker och andra kräver upprättandet av ett internationellt avtal för omedelbart stopp av all vidare expansion of fossil bränsleproduktion, snabb och rättvis utfasning av existerande produktion, och en rättvis omställning till 100% förnybar energi och sunda, rättvisa samhällen.