Organisation

Stockholm+50 är ett nätverk, som framför allt bygger på möten, i vilka enskilda, grupper och organisationer deltar. Den huvudsakliga aktiviteten äger rum i projekten.

Se organisations-skiss