FN

FNs miljökonferens Only One Earth i Stockholm 1972 blev startskottet på en lång rad tematiska FN-konferenser, med Rio-konferensen 1992 som det kanske viktigaste landmärket, där bl a tre konventioner (om klimat, biodiversitet och ökenspridning) föddes och rättviseprincipen om ’gemensamt men olika ansvar’ (Common but Differentiated Responsibility – CBDR) formulerades.

Stockholmskonferensen 1972 ledde till inrättades av miljödepartement i mängder av länder, och skapandet av FNs miljöprogram (United Nations Environment Programme – UNEP), med huvudkontor i Nairobi, Kenya. Sverige och Kenya står nu som värdar för konferensen ”Stockholm +50 – A Healthy Planet for the prosperity of all – Our responsibility, our opportunity” tillsammans med UNEP.

Hoten mot mänskligheten och planetens ekosystem är större än någonsin. Samtidigt ser vi rättviseprinciperna stadigt eroderas inom mängder av FN-förhandlingar  – klimat, biodiversitet, handel och hälsa.

Folkrörelser har en helt central roll i att exponera och påverka det som sker – och mobilisera och föra fram verkliga lösningar för genomgripande systemförändringar.

Se information här om den officiella Stockholm +50-konferensen och dess olika processer. Se också mer om FN i stort och de många konferenser och processer som skett under det halva sekel som gått sedan den ursprungliga Stockholmskonferensen.