Global Day of Action 1 juni

Redan 1972 uppmanades till aktioner runtom i världen. Vi inbjuder och uppmuntrar nu till aktioner den 1 juni, dagen innan Stockholm +50-konferensen öppnar och den sista dagen av Folket Forum.

Det kan vara något litet eller en stor manifestation. Det kan kan vara något kreativt, debatter, protester, demonstrationer, digital aktion. Det kan handla om vilka frågor som helst under den breda miljö- och utvecklingsagendan för både våra folkrörelseaktivieteter och FN-konferensen. Fotografera och filma – och rapportera till globaldayjune1st@stockholmplus50.se så vi kan sammanställa vad som sker runt om i världen denna dag.