Folkets Forum

Under veckorna i juni 1972, fylldes ABF-huset med möten, seminarier och debatter. Det blir nu återigen säte för liknande initiativ under
våren och maj/juni 2022.

Folkets Forum för Miljö och Global Rättvisa