Folkrörelser och andra

Folkrörelser omfattning

De moderna folkrörelserna vill åstadkomma förändringar i samhället, fokuserar på ökande kunskap och ändra attityder hos allmänheter. De organiseras ofta via nätverk med krav på direkta ingripanden. Ett exempel på detta är Greenpeace.

Ett vanligt sätt att särskilja folkrörelser från den
offentliga makten och näringslivet, är finansieringen. Regeringen, den offentliga makten, kommuner m m bygger på skattemedel och näringslivet på vinstmedel, medan folkrörelserna finanserias med hjälp av frivilliga insatser, medlemsavgifter o dyl. Så finns förstås blandningar.

För mer information om folkrörelseteori.

Nätverket Stockholm+50 är byggt på ett folkrörelse-engagemang.
Och projektet har ett antal samarbetsorganisationer, grupper och föreningar.

Här följer ett försök att gå igenom olika folkrörelser generellt, nationellt och globalt.