1 juni:
Global Day - aktioner överallt.

Redan 1972 uppmanades till aktioner runtom i världen. När cop26 coalition från Glasgow ordnade Global Day den 6 november, ägde aktioner rum på 800 ställen. Hur många blir det den 1 juni?

I april går budkavlen ut över världen och processen kommer sen att kunna följas här.