Utbildningsmaterial: Kriser och möjligheter

Det omfattande utbildningsmaterialet nedan ger insikter och fakta om många av de frågor som Nätverket Stockholm +50 och Stockholm +50-konferensen tacklar.

Materialet är har gjorts tillgängligt av Carl Öhlén som står för innehållet. Nätverket Stockholm +50 har inte gått igenom eller tagit ställning till de åsikter, inramning och urval som materialet representerar.

De flesta människor på jorden har fått det materiellt bättre under de 50 åren sedan den första FN-konferensen ”Only One Earth” om miljön hölls i Stockholm 1972, men fortfarande lever många i fattigdom där klyftorna i världen har ökat i samma takt som utsläppen från vår fossila ekonomi. Och trots återkommande kriser  och allt fler konsekvenser av den globala uppvärmningen  så fortsätter  vår värld  enligt BAU, ”Business As Usual”.

De planetära hoten mot vår överlevnad och de globala orättvisorna, vilar som tunga moln över mänskligheten, men alternativen – i teori och praktik – är många. Vi har alla möjligheter att frigöra oss från denna förödande fossila världsordning till  en mer hållbar värld inom ekologiska ramar.
Men för detta krävs en radikal omställning i tanke och i verklighet.

Vår existentiella kris

Vi upplever en värld i kris  inte bara för  människan utan  för GAIA, vår levande planet och hem på jorden som vi delar med alla andra livsformer. Vi har passerat  vår planets gränser. Fossila utsläpp och avskogning som driver den accelererande klimatkrisen med global uppvärmning och försurning av haven resulterar i massutrotning av livsformer. Massproduktionen av soja, palmolja, socker, kött etc. inkräktar allt mer på naturen och livsmiljön för andra djur.

Många människor svälter men vi ser samtidigt en överkonsumtion där antibiotikaresistens, fetma och diabetes resulterat i en hälsokris. Barn flyr från våld, krig, hunger, fattigdom och klimatförändringar i en växande flyktingkris medan rika länder bygger murar samtidigt som klyftan mellan rika och fattiga vidgas.

Alla dessa kriser är sammankopplade i en existentiell kris som ifrågasätter vår nuvarande globala marknadsmodell och livsstil baserad på konstant tillväxt och ojämlikhet. Vi måste återställa den naturliga balansen i vår värld inom vår planets gränser.

Här nedan kan du scrolla genom ett bildspel om krisen.

Faktablad

Inför FN-konferensen om miljön i Stockholm 1972 utkom ”The Limits to Growth” som på svenska blev ”Tillväxtens gränser – En första rapport från ett forskningsprojekt om mänsklighetens situation” från den s.k. Romklubben där forskare med  dåtidens datorprogram studerade utvecklingen i världen. Rapporten utsattes då i likhet med senare tiders IPCC-rapporter för massiv kritik från försvararna av ständig ekonomisk tillväxt enligt ”Business as Usual” med allt mer fossila bränslen och råvaror.

IPCC  (United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change) presenterade sin första rapport FAR (First Assessment Report)  i Sundsvall 1990  och  den 5:e rapporten i 2014. Conference of the Parties  hade 1995 sitt första möte (COP1).

Innan COP 26  i Glasgow 2021  publicerade IPCC del 1 av Assessment Report nr 6 och 28 februari 2022 kom del 2 som uppmanar oss att agera nu.  Greta Thunberg påminner oss att lyssna på vetenskapen där utvecklingen redovisas i många  rapporter och databaser med fakta. Här sammanfattas några.

Vår gemensamma framtid

Vi lever idag i en mycket ojämlik värld. UNEP Emissions Gap Report 2020 sammanfattar att utsläppen från den rikaste 1 procenten av världens befolkning står för mer än dubbelt så stor andel av utsläppen som de fattigaste 50 procenten tillsammans.

Professor Johan Rockström och hans kollegor har länge beskrivit de  nio viktigaste planetära begränsningarna. ”Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet” (2021)  är både en Netflix-dokumentär med David Attenborough  samt en bok med förord av Greta Thunberg. Kate Raworth från University of Oxford har vidareutvecklat denna modell med en ”Social Foundation” för mänskligt välbefinnande.

Det är mellan detta golv och tak vår gemensamma framtid finns för våra barn och barnbarn. Vi väljer själva om vi vill fortsätta vår ökenvandring  mot ”Hothouse Earth” eller tar vårt gemensamma ansvar för en hållbar framtid i harmoni med Gaia, vår enda levande planet och hem på jorden.