Skip to main content

Onsdag 16 mars

Klimatriksdagen, Fridays for Future och Grönare städer

Kl 17-18: Mingel och
presentation av arrangerande Nätverket Stockholm+50

  • Vad händer onsdagar framöver?
  • Vad händer 1 juni, i Stockholm och globalt?
  • Vad innehåller Folkets Forum i månadsskiftet maj/juni
  • Presentation av projekt och händelser. Möjlighet för den som
    vill att delta i arbetet. Du behövs!

Kl 18-18.45: Klimatriksdagen

Karin Wahlgren berättade om Klimatriksdagen som är en arena för folkliga lösningar för klimatet och har sedan 2014 samlat in klimatpolitiska förslag från engagerade medborgare och folkrörelser. Den 2-3 april 2022 är det dags för den tredje klimatriksdagen på temat Människan i omställningen. Omkring 150 förslag står nu under omröstning där medlemmar i Klimatriksdagen och deltagare på konferensen får välja ut de 12 bästa förslagen.

Pausunderhållning av klimatinriktade sångkören Trots Allt.

Kl 19-19.45: Fridays for future

Anton Foley och Sophia Axelsson från FFF pratade om klimaträttvisa, aktivism och FFF’s globala klimatstrejk 25 mars med inriktningen People not profit, och att de planerar en stor strejk på Stockholm +50-konferensens slutdag, fredag 3 juni.
See mer information på www.fridaysforfuture.se

Kl 20 -21: Grönare städer

Nya rön visar att träd och annan grönska i städerna blir allt viktigare i takt med klimatuppvärmningen. I diskussionen om läget i Stockholm deltar representanter från Naturskyddsföreningens Ny Grön Stad, Stockholms Parkförsvar, Ekoparken och Alternativ Stad.

Meverkande: Desiree Johansson, Ny Grön Stad
Birgitta Palmertz, Stockholms Parkförsvar
Henrik Waldenström, Ekoparken
Göran Folin, Alternativ Stad:

Leave a Reply