Skip to main content

Onsdag 6 april

Om IPCC-rapporterna och Staffan Laestadius om klimatomställningens villkor och möjligheter

Kl 18-19: Om IPCC-rapporterna

Mikos och Mattias  från Greenpeace berättade om IPCC med fokus på den andra delrapporten om påverkan, anpassning och sårbarhet.


Två dagar innan släpptes den tredje delrapporten om åtgärder för utsläppsminskningar (mitigation). Här några av civilsamhällets analyser:

Political Pressure on IPCC Mitigation Report Can’t Mask the Science: Rapid Fossil Fuel Phaseout is Essential to Averting Climate Catastrophe Center for International Environmental Law (CIEL) och Heinrich-Böll Foundation:

IPCC Report on Mitigation through Climate Justice Lens, Global Campaign to Demand Climate Justice

UN Climate Report Drops the Ball on Targeting Fossil Fuels Phase Out: An Indigenous Environmental Network response

IPCC Report: World’s scientists lay out opportunities to halve emissions in eight years. Climate Action Network International

IPCC report reaffirms urgency to phase out fossil fuels to stave off climate crisis, Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative

Yes, Colonialism Caused Climate Change, IPCC Reports

Key messages from IPCC report on ‘Mitigation of Climate Change’
IPCC: Efforts by developed countries to undermine climate finance obligations
IPCC: Controversy over country classification in assessment report
Third World Network


Sammanfattningar och hela rapporter finns på IPCCs web: www.ipcc.ch

Kl 19-20: Staffan Laestadius

Staffan Laestadius presenterade och diskuterade  sin senaste bok En strimma av hopp: klimatkrisen och det postfossila samhället där han i en serie essäer undersöker vad som är nödvändigt, vad som ännu är möjligt och vad vi redan kan i skapandet av ett postfossilt samhälle. Kan de gränser som planeten sätter upp för vårt handlande förenas med liberalismens tankar om mänsklig frihet och med föreställningen om ständig ekonomisk tillväxt? Kan vi förlita oss på teknikutvecklingen när ny teknik ofta handlar om att reparera de skador vi redan åsamkat planeten?

Med hjälp av exempel och lärdomar från såväl äldre civilisationers kollaps som tidigare industriella omvandlingar visar han att det ännu finns en väg ut ur den fossilberoende moderniteten, till förmån för ett nytt upplysningsprojekt och en ny och annorlunda framtid.

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid Kungliga TekniskaHögskolan och verksam i tankesmedjan Global Utmaning. Om vägen bortfrån fossilsamhället har han tidigare publicerat Klimatet och välfärden (2013) och Klimatet och omställningen (2018).