Skip to main content

Onsdag 4 maj, 18-19

Människan i klimatkrisens tid –
Hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft

 

 

Onsdag 4 maj kl 18-19 ABF huset Stockholm

Psykolog Anna Grönberg och Allmänläkare Per Broman inledert.

Arr Klimatriksdagen i samverkan med Nätverket Stockholm plus 50

Streaming over zoom: https://us02web.zoom.us/j/82084658502?pwd=REZKbGNCZnBaNXVFd3BKbG5ZVjRVUT09

 

Människan i Klimatkrisens Tid- hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft är titeln på en rapport som medlemmar i Klimatriksdagen utarbetat. Del 1 har titeln ”Att vilja, kunna och gemensamt klara av” och är skriven av tre psykologer. Del 2 har titeln ”Klimat, hälsa och sjukvård” och är skriven av medlemmar i föreningen Läkare för Miljön. Rapporten publicerades i september 2021. Efter det har både WHO och IPCC i två olika rapporter betonat att klimatkrisen även är en hälsokris för mänskligheten.

Människan i klimatkrisens tid belyser perspektiv som vanligtvis kommer i skymundan i samtalet. Perspektiv som är av betydelse för att söka socialt och demokratiskt hållbara lösningar.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare och politiker på alla nivåer i samhället, aktivister i klimatrörelsen och en klimat intresserad allmänhet.

https://klimatriksdagen.se/wp-content/uploads/2021/09/Människan-i-Klimatkrisens-Tid-210913.pdf

Vad gjorde gräsrötterna vid FN-mötet i Stockholm 1972?
Bilder, minnen och lärdomar för framtiden.

 

 

Möt de som var med och samtala om erfarenheterna och vad de säger oss idag inför framtiden. Om smått och stort med foton och videos

 

kl.19:10-19:40
Hur var det att vara aktivist 1972? Varför, vad, hur och vem gjorde något?

Bildkavalkad med kommentarer från Ingrid Eriksson, Folkets Forum (72) och Göran Folin, Alternativ Stad

Kl.19:45 – 20:00
Hur började det hela och vad blev resultatet, video och en del bilder

Jan Fjellander, OI kommittéen och Per Janse, Powwowgruppen

20:00 – 20:30
Fortsatt diskussion och avslutning med alla talarna på plats

Powwowgruppen var en grupp aktivister som tog initiativ till alternativa aktiviteter och protester under FN konferensen 1972 i Stockholm och internationellt.

Alternativ stad var och är en miljögrupp i Stockholm som idag är lokal avdelning i Jordens Vänner.
Folkets forum var en av de aktiviteter som Powwowgruppen initierade.
OI kommittén var en grupp med aktivister och forskare från 41 länder i Syd som deltog i protesterna 1972.