Skip to main content

Tuesday 24 May, 18-20 CET (n.b not Wednesday!)

Fossil Fuel Treaty vs Dangerous Distractions and False Solutions

Fossilt nedrustningsavtal kontra falska klimatlösningar

 

 

Vad krävs av i form av folklig förändringskraft, bred mobilisering och multilaterala förhandlingar för att snabbt fasa ut fossila bränslen och samtidigt säkerställa en rättvis omställning till samhällen med god livskvalité och 100% förnybar energi? Vilka falska lösningar och distraktioner sätter hinder i vägen?

Delta I en konversation där vi dels kommer att få höra om arbetet med att få till stånd ett internationellt fossilt nedrustningsavtal för snabb och rättvis utfasning av fossil bränsleproduktion. Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiativet har på kort tid fått stor kraft och uppmärksamhet – både bland folkrörelser,  civilsamhället och ungdomar, men också bland politiker, städer, nobelpristagare, forskare, och många andra.

Samtidigt ser vi krafter som försöker etablera och expandera farliga tekologier, klimatkompensation, ihåliga nettonollmål och andra farliga distraktioner som i praktiken fördröjer den nödvändiga omställningen och skapar nya problem.

Denna Tisdagsuppakt till Stockholm +50 kommer ställa idén om ett nedrustningsavtal (och andra goda lösningar) mot dessa typer av distraktioner och ge exempel på bl a samernas och andra urfolks kamp mot existentiellt farliga “geonegineering-teknoloiger” för att skymma solen, arbetet inom klimatförhandlingarna för att undvika nya kryphål genom utsläppshandel och nettonollmål, och inte minst, lokala strider mot t.ex. fossilindustri och bioenergi.


Medverkande
:

Alex Rafalowicz, Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty initiative

Åsa Larsson Blind, Saami Council

Dipti Bhatnagar, Friends of the Earth International (TBC)

Cecilia Holm, Active in Stop Preemraff, Friends of the Earth Sweden’s fossil fuel treaty group and People for Future

Teresa Anderson, ActionAid International

Niclas Hällström, WhatNext? and Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty initiative